ul. Kowalska nr. 4 ,20-115 Lublin
ul. Kowalska nr. 4 ,20-115 Lublin

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku szkolnym 2020/2021 Stypendium Prezesa Rady Ministrów

za najwyższe wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym

otrzymały: Magdalena Misiak z klasy 2d

               Julia Skoczylas z klasy 2a

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!