ul. Kowalska nr. 4 ,20-115 Lublin
ul. Kowalska nr. 4 ,20-115 Lublin

Zapraszamy po dbiór wyników egzaminu maturalnego

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia (wtorek) w godz. 8 – 15
odbiór wyników egzaminu maturalnego

ZAPRASZAMY